Dịch vụ kho bãi

Kho CFS và bãi container off-dock

Cho thuê, sửa chữa, vệ sinh container

Dịch vụ kiểm kiện hàng hóa

Dịch vụ vận tải đường bộ và vận tải container

Kho CFS và bãi container off-dock

Cho thuê, sửa chữa, vệ sinh container

Dịch vụ kiểm kiện hàng hóa

Dịch vụ vận tải đường bộ và vận tải container